บริษัทที่เกิดจากงานวิจัยมหาวิทยาลัย

จำนวน 17 บริษัท ได้แก่

ชื่อบริษัท สถานประกอบการ
1. บจก. กาญจน์ ฟินเทค 3/19 ถนนประตูกลอง 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. บจก. อไลฟ์ ฟอร์ ไลฟ์ 800/146 หมู่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
3. มีสิทธิ ME SiTTHi 117 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
4. บริษัท ไอซีเอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 36 หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
5. ZERVICE 518-520 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
6. บจก. ภาษาดี ดอทคอม 248 หมู่ที่ 10 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
7. Caring Guide 104 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
8. Farm Passion 266/29 หมู่ที่ 15 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีกินมีใช้ 72 หมู่ 4 ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา 56000
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านมอลต์ 456 หมู่4 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
11. Cmoon ไอศกรีมเจลาโต้ (นายอธิภัทร ถาวงศ์)
12. หนึ่งคำมัมเมด ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ (นางสาวพชววรณ ไหวคิด) https://www.facebook.com/1.mommade/
13. Mirabel สบู่ใบปอสา (นางสาวจิราภรณ์ เอมใจ และ นางสาวจิรชยา เอมใจ) https://www.facebook.com/Mirabel-Organic-soap-1480245328732170/
14. Good day น้ำสลัด (นางสาวกัญญาภัค มหาวรรณ และ นายเทียนชัย มหาวรรณ) https://www.facebook.com/Saladdressinggoodday/
15. บริษัท พีเค สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด 36 ม.5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
16. ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอโคน 64/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จ.ลำปาง
17. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาส้มไร้ก้าง แม่ทองปอน 169 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งกิ่ว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัย

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูยูไรซ์มิลค์

2. บริษัท มิสเตอร์ บี พาวเวอร์ จำกัด

3. ฟาร์มเห็ดธีรไพศาล

4. บริษัท อไลฟ์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด

5. Cmoon ไอศกรีมเจลาโต้

6. หนึ่งคำมัมเมด ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์

7. Mirabel สบู่ใบปอสา

8. Good day น้ำสลัด