ทางเชื่อมระหว่างตึก - ทางเดินเท้าระหว่างตึก

ภาพ: มพ. โพสต์


ทางเดินสำหรับผู้พิการตามตึก